ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

تسلیت به هموطنان

ایران به یادتان سیاه پوش است.


اندوه ما در غم از دست دادن هم‌وطنانمان در حادثه زلزله غرب کشور در واژه‌ها نمی‌گنجد.
دلمان چون دیارتان سخت لرزید و قلبمان چون خانه‌هایتان فرو ریخت.
صبوري و آرامشتان را آرزومندیم.

ارسال دیدگاه