ثبت نام

امکان عضویت غیر فعال است

آمار فروش فیلم های در حال اکران

سینما
تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۷
زرد
4,149,658,000
خفه‌گی
2,839,168,000
نگار
2,620,462,000
خانه دختر
2,326,126,000
ملی و راه‌های نرفته‌اش
1,777,991,000
قهرمانان کوچک
1,739,743,000
من و شارمین
1,196,480,000
ایتالیا ایتالیا
1,176,954,000
خالتور
558,661,000
حقه باز دم دراز
276,947,000

ارسال دیدگاه